Drvengrad na Mecavniku. Crkva posvecena svetom Savi.