Midzor - najvisi vrh Stare planine, nalazi se na nadmorskoj visini od 2169 metara.