Rajkova pecina kod Majdanpeka. Jedna od najlepsih i nakitom najbogatijih pecina.