Manastir Krusedols pocetka 16. veka, jedan od 16 manastira Fruske gore.