Pogled na levu obalu reke Save. Muzej savremene umetnosti.

Nazad