Beogradska tvrdjava. Crkva Ruzica i Despotova kula iz prve polovine 15 veka (gore). Kapela svete Petke (dole).

Nazad