zrad202@gmail.com

Contact:

1. Turisticki vodic Maja Radovic,11000 Beograd, telefon: (381) 64-1515-237, u vremenu od:10-18 h, e-mail: zrad202[at]gmail.com

2. Guide touristique Maja Radovic 11000 Belgrade Tel. (381) 64-1515-237, 10 - 18 h e-mail: zrad202[at]gmail.com

3. Tour guide Maja Radovic 11000 Belgrade Phone: (381) 64-1515-237, time: 10 AM - 6 PM e-mail: zrad202[at]gmail.com

4. Guia Oficial de Turismo Maja Radovic 11000 Belgrado Tel. (381) 64-1515-237 10 - 18 h e-mail: zrad202[at]gmail.com